We are working on this new platform for inspiration, manuals and more

Close

Homepage - de sections

Section 4: Banner grid

Homepage - de sections

Section 4: Banner grid

Het bannergrid is ontstaan uit de behoefte voor variatie in een thema. Het bestaat uit 4 banners in totaal en je kunt combineren met 5 verschillende layouts. Deze zie je hier links. 

Opbouw en afmetingen

Hier links zie je de opbouw van de verschillende banner grids en de opbouw wordt aangegeven met de gele circels. Deze vertegenwoordigen banner 1,2,3 en 4. Zo kun je gemakkelijk zien hoe ze zijn opgebouwd en vergis je je minder snel als je de layout van de grid aanpast. 

De afmetingen staan ook over de banners heen (links) zodat je deze makkelijk kan overnemen. 

Standaard opties

Uiteraard bestaat de banner uit de standaard opties: 

  • Afbeelding uploaden 
  • Subtitel 
  • Tekstkleur
  • Title 
  • Linktekst 
  • Link 

Extra opties: 

Afbeeldingspositie

Als je een afbeelding hebt, kun je de afbeeldingspositie kiezen in de banner. Stel dat je banner afbeelding eigenlijk een stuk breder is dan de aangegeven grootte, dan kun je kiezen waar de afbeelding haar focus op moet leggen. Ofwel welk deel (positie) van de afbeelding altijd in het zicht moet blijven. Linksboven bijvoorbeeld! Of center center, dan positioneert de banner afbeelding zich altijd in het midden van de banner! 

Dark overlay

Een dark overlay is een donkere tint over je afbeeldingen zodat het contract met een witte letter het beter doet. Je kunt hem aan/uit vinken.