We are working on this new platform for inspiration, manuals and more

Close

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor Daltonsbarbershop.nl

Omdat het moet vind je op deze pagina de disclaimer van Daltonsbarbershop.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou voorschotelen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, het kopen van de artikelen natuurlijk niet. Maar je mag alles gratis lezen en tot je nemen. De tips mag je ook gratis opvolgen en je mag het zelfs doorvertellen aan je matties, maar het is niet de bedoeling dat je deze informatie kopieert of op een andere manier misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Daltonsbarbershop is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Daltonsbarbershop. Als je iets wilt posten op Instagram of Facebook, pleur en dan even een #Daltonsbarbershop bij, vinden wij leuk en dan kom jij niet in de problemen.
 
Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Met een half oog typen is niet altijd even makkelijk, dus vergeef ons, mocht er onverhoopt een foutje zijn ingeslopen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Daltonsbarbershop te mogen claimen of te veronderstellen. Dus, even appen of mailen bij twijfel, dan zorgen wij dat je snel wordt geholpen.